Yüzme

     Yüzme uzmanlar tarafından her yaş grubu için tavsiye edilen tek spor dalıdır. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken okul öncesi çocukları Yüzme sporu yoluyla ihtiyaçları olan fiziksel ve duygusal gelişim desteğini almaktadırlar.

     Okul öncesi (3-6 yaş) yüzme çalışmalarında temel amaç çocuğun yaşına uygun temel öz bakım becerilerini gerçekleştirmesini,kendi kendine ve grup içerisinde kurallı oyun oynayabilmesini, aileye bağımlılık oranının düşürülmesini, çalışmlar sırasında kişisel ihtiyaçlarının farkına varabilmesini, yaşına özel kassal gelişiminin sağlanmasını, denge, ritm, çabukluk gibi koordinatif özelliklerinin geliştirilmesini, suya ve su ortamına alışmasını, yüzme öğrenmeye hazır olması için gerek becerileri kazanmasını, su yutmamayı  ve yuttuğunda ne yapması gerektiğini, su güvenlliğini öğrenmesini sağlamaktır.